Literarno-gledališki nastop

vrsta: največkrat solo
trajanje: 30-150min
režiser in recitavtor: Andrej Rozman Roza

Literarno-gledališki nastop predstavlja bolj ali manj dramatizirane avtorjeve pesmi iz različnih obdobij, pri čemer je vsak nastop samosvoj. Naštudirane točke so prepletene z improvizacijami, celotni program pa prilagojen konkretnim okoliščinam - starosti in številu gledalcev ter priložnosti oz. prizorišču.

Trajanje je lahko različno, najbolj priporočljivo je 45 minut.