Veroizpoved

Verjamem, da je v Sloveniji možen
ničodstoten davek na vse proizvode,
ki širijo temelj slovenske države,
slovenski jezik. Verjamem pa tudi,
da sta na Zemlji možna tako ničodstotna revščina
kot tudi ničodstotno onesnaževanje okolja.
Tako bodi!

PESMARICA

Jeziknaš

Jezik naš, ki si nam v mislih,
za vse na svetu daj nam svoje ime,
bodi še naprej naše kraljestvo
in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih
kakor na samem tako tudi javno.

Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe
in odpusti nam naše napake,
kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom,
in ne preženi nas v angleščino,
ampak nam omogoči čim več dobrega.

Zdrava govorica

Zdrava Govorica,
smisla si polna,
dialog je s teboj,
obdavčena si med govoricami
in obdavčen je sad tvojega izrekanja –
beseda.

Julijska pridiga

Drage zaničnice in zaničniki in vsi, ki vas zanima naša vera!

Pridiga na trnfestu, 27.avgusta 2012

Drage zaničnice in zaničniki! Verjeli smo in še verjamemo, da je v Sloveniji možen 0%ddv.

Zakaj sem ustanovil versko skupnost

Ker brez slovenskega jezika ne bi bilo slovenske države, se mi zdinedržavotvorno obdavčit izdelke, ki ta jezik širijo.

Akt o ustanovitvi verske skupnosti zaničnikov

S temi besedami obveščam vse, ki to berete, da ustanavljam versko

Pridiga z dne 22.12.2010

Drage zaničnice in dragi zaničniki! Nekateri so razočarani,

Poslanica

Zaničnice in zaničniki ter vsi, ki podpirate naša verska prizadevanja!

Predpraznična verska pojasnila

Zaničniško versko skupnost sem ustanovil iz predpostavke, da je edino, kar

Poročilo s prvega zaničniškega srečanja

V torek, 8. septembra, je bilo v dvorani KUD France Prešeren Trnovo prvo zaničniško srečanje.