SREČNO NOVO LETO

Zdaj ko iz dneva v dan je krajša noč
in tema zmeraj bolj očitno izgublja moč,
njen princ, ki kmalu bo ostal brez zob,
je še posebej lakomen in grob,
saj ve, da bližamo se prazniku demokracije,
ki bo le dan za tem, ko sveti Jurij zmaja ubije.

Takrat iz svetega se bo rodil zeleni Jurij
in oznanil, da se je iztekel čas sramotni diktaturi
in da je te, ki sebe imenovali so pomlad,
odnesel njihov lasten trdosrčni hlad.

Seveda bomo tudi nove oblastnike kleli.
A če bodo za razliko od sedanjih razumeli,
da v demokraciji ni avtoriteta bog,
ampak strpen in argumentiran dialog,
bo že s tem, ko bo samo povprečno,
za nas tekoče leto neizmerno srečno.