ZA OTROKE GRE

Čeprav se s tem, da smo socialna država,
še zmeraj začenja slovenska ustava,
se naša država od nje vse bolj odmika.
Vse več ljudi je revnih in vse več jih je tud brez zdravnika,
prizadevanja za najbolj osnovne socialne pravice
pa mnogi razglašajo za zahteve skrajne levice
in tisti, ki tko radi govorijo, da jim gre za otroke,
zanje v parlamentu ne bodo dvignli roke.

Pa čeprav v veliki meri prav za otroke gre,
ko gre za zdravstvo, ki naj bo dostopno za vse.

In za otroke gre tud takrat, ko nas skrbi,
da jim bodo za zgled poslovni arogantneži,
za katere je drug človk le stvar,
na katero se gleda izključno skoz dnar.

Kaj bo zraslo iz otrok, je odvisno od nas,
za katere je prav zdaj najbrž zadnji možni čas,
ko se še lahko odločmo, a hočmo
vse bolj razslojeno, vse slabš vzgojeno in vse bolj pohlepno in
nevedno družbo,
v kateri je glavno, da ima človk čim bolš plačano službo,

al pa hočmo družbo, ki je vitalna in zdrava,
družbo, v kateri vladata solidarnost in socialna država,
družbo, v kateri imamo zdravnike,
ki jih vsaj tolk kot za plače skrbi tud za bolnike.